Uzvaras pamatskolas
Ārpusstundu nodarbības
2023./2024.m.g.

Laiks

Nodarbība, klase/es

Pedagogs

 

PIRMDIENA

 

6.stunda

Datorikas pulciņš, 3.klase

E. Novika

5.,6. stunda

Radošo darbu pulciņš (lietišķā māksla)

D.Sējēja

7.,8. stunda

Vizuālās mākslas pulciņš

D.Sējēja

 

  OTRDIENA

 

 6.stunda

Koris, 1. - 3.klase

M.Audzeviča

 7.stunda

Vokālais ansamblis, 4. - 7.klase

M.Audzeviča

7.stunda

Datorika, 2.klase

E.Novika

 

 

 TREŠDIENA

 

8.stunda

Ritmika

L.Rotberga

 

 CETURTDIENA

 

5. stunda

 

Datorika, 1.klase

E.Novika

6.stunda

Koris, 1. - 3.klase

M.Audzeviča

7.stunda

 

Vokālais ansamblis, 4. - 7.klase

 

M.Audzeviča