Uzvaras pamatskolas
Ārpusstundu nodarbības
2021./2022.m.g.

Laiks Nodarbība, klase/es Pedagogs
  PIRMDIENA  
5.stunda plkst.12.15-12.55 Datorikas pulciņš 2.klase E. Novika
6.stunda plkst.13.05 - 13.45

Koris, 1.,2.kl

Radošo darbu pulciņš (lietišķā māksla)

M.Audzēviča

D.Sējēja

 7.stunda plkst. 13.50 - 14.30

Ansamblis 5.klase

 

Radošo darbu pulciņš (lietišķā māksla)

 

Novada mācība 7.kl.

 

M.Audzeviča


D.SējējaL.Būmeistare

Plkst. 14:00-15:00

Vieglatlētikas treniņš

1.-6.klase

 

L.Rotberga

 8.stunda plkst. 14.35 - 15.15

Tautas dejas 6.-7.kl.

Mākslas pulciņš

T. Simanoviča

D. Sējēja

 Plkst. 15.15

Jaunsardzes nodarbība

Mākslas pulciņš

 K. Černajs

D. Sējēja

    OTRDIENA  
 6.stunda plkst. 13.05 - 13.45

Tautas dejas, 1.,2.klase

T. Simanoviča

 7.stunda plkst. 13.50 - 14.30 Tautas dejas, 3.,4. klase T. Simanoviča
8.stunda plkst. 14.35 - 15.15

Tautas dejas 6.-7.kl.


Eko pulciņš

 

 

T. Simanoviča

I.Būmeistare

 

   TREŠDIENA  
0. stunda plkst. 7.45 - 8.25 Matemātika, 6. - 9.klase (Fakultatīvs) V. Bičkova
6. stunda plkst. 13.05 - 13.45

Dizains un tehnoloģijas (fakultatīvs)


Matemātika 2.kl. (fakultatīvs)

Vera PūneIveta Neidere

7. stunda plkst. 13.50 - 14.30 Koris, 3., 4. klase M. Audzēviča
8. stunda plkst. 14.35 - 15.15

Ansamblis 6., 7. un 9.kl.


Robotika- Tehnoprātnieks 1.-4.kl.

M. Audzēviča

R. Aukšmukšts

   CETURTDIENA  
0.stunda plkst.7.45-8.25 Fakultatīvs matem. 9., 8.kl. V. Bičkova
5. stunda plkst. 12.15 - 12.55

Datorikas pulciņš

1.klase

E.Novika
6. stunda plkst. 13.05 - 13.45

Tautas dejas 1.-2.kl.


Datorikas pulciņš 

3.klase

T.Simanoviča


E. Novika

7.stunda plkst. 13.50 - 14.30

Tautas dejas 3.-4.k

Eko pulciņš

 

T.Simanoviča

I.Būmeistare

 

8. stunda plkst. 14.35 - 15.15 Tautas dejas 5-7.kl. T.Simanoviča