Uzvaras pamatskolas
Ārpusstundu nodarbības
2021./2022.m.g.

Laiks Nodarbība, klase/es Pedagogs
  PIRMDIENA  
6.stunda plkst.13.05 - 13.45

Koris, 1. - 4.klase

Radošo darbu pulciņš (lietišķā māksla), 1.,2. klase

M.Audzēviča

D.Sējēja

 7.stunda plkst. 13.50 - 14.30

 Ansamblis, 5. klase

Eko pulciņš, 1. - 4.klase

Radošo darbu pulciņš (lietišķā māksla)

M.Audzēviča

I. Būmeistare

D. Sējēja

 8.stunda plkst. 14.35 - 15.15

Tautas dejas, 6., 7. klase

Mākslas pulciņš

T. Simanoviča

D. Sējēja

 Plkst. 15.15

Jaunsardzes nodarbība

Mākslas pulciņš

 K. Černajs

D. Sējēja

    OTRDIENA  
 6.stunda plkst. 13.05 - 13.45

Tautas dejas, 1.klase

Matemātika, 3.klase (Fakultatīvs)

T. Simanoviča

V. Pūne

 7.stunda plkst. 13.50 - 14.30 Tautas dejas, 3.,4. klase T. Simanoviča
8.stunda plkst. 14.35 - 15.15

Tautas dejas, 7. klase

Robotika - Tehnoprātnieks, 1. -4. klase

T. Simanoviča

R. Aukšmukšts

   TREŠDIENA  
0. stunda plkst. 7.45 - 8.25 Matemātika, 6. - 9.klase (Fakultatīvs) V. Bičkova
6. stunda plkst. 13.05 - 13.45 Matemātika, 2. klase (Fakultatīvs) L. Rudlapa
7. stunda plkst. 13.50 - 14.30 Koris, 1., 4. klase M. Audzēviča
8. stunda plkst. 14.35 - 15.15 Ansamblis, 6., 7., 9. klase M. Audzēviča
   CETURTDIENA  
5. stunda plkst. 12.15 - 12.55 Datorika, 2.klase E.Novika
6. stunda plkst. 13.05 - 13.45

Tautas dejas, 2. klase

Datorika, 3.klase

T. Simanoviča

E. Novika

7.stunda plkst. 13.50 - 14.30

Tautas dejas, 3., 4. klase

T. Simanoviča

8. stunda plkst. 14.35 - 15.15

Matemātika, 6. - 9. klase (Fakultatīvs)

Eko pulciņš, 5. - 9. klase

Sports, 5. - 9. klase

V. Bičkova

I. Būmeistare

J. Rācenis

   PIEKTDIENA  
5. stunda plkst. 12.15 - 12.55

Datorika, 1. klase

Montesori nodarbība, 1. klase

E. Novika

I. Neidere

6.stunda plkst. 13.50 - 14.30

Datorika, 2.klase

E.Novika