Datums (aptuvens) Pasākuma nosaukums Atbildīgais
Janvāris
19. - 22.01. Barikāžu atceres dienas pasākumi Klašu audzinātāji
Februāris
05.02. Ziemas sporta diena!  L.Rotberga, klašu audzinātāji
14.02. Valentīndiena Skolēnu parlaments
23.02. Erudīcijas spēle "VIPU" (Veiksme, Intuīcija, Prāts, Uzvara) 5. - 9.klase S.Rotberga, klašu audzinātāji
Marts
  Matemātikas pēcpusdiena 7. - 8.klasei J.Adakovska, V.Bičkova
  Piedalīšanās starptautiskā matemātikas konkursā "Ķengurs" 2. - 9.klasei J.Adakovska, V.Bičkova
05. - 08.03. Projektu nedēļa Klašu audzinātāji
08.03. Uzvaras pamatskolas Popiela "60. - 70.gadu latviešu zelta mikrofons" L.Rotberga, Skolēnu pralaments
27.03. - 28.03. Lieldienu aktivitātes sākumskolai L.Rotberga, klašu audzinātāji
Aprīlis
  Konkurss ģeogrāfijā 7. - 9.klasei E.Rūtiņa
  Konkurss programmēšanā 5. - 6.klasei E.Novika
02.04. Fotografēšanās I.Neidere
19.04. Pavasara talka Klašu audzinātāji
Maijs
02.05. - 03.05. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas pasākumi Klašu audzinātāji
  Eerudītu konkurss dabaszinībās un EKO iegūtajās zinībās J.Adakovska, L.Rotberga
10.05. Mātes diena  
30.05. Pavasara orientēšanās piedzīvojums L.Rotberga
31.05. Klašu gada noslēgums Klašu audzinātāji
31.05. 2023./2024.m.g. noslēgums I.Neidere