Datums (aptuvens) Pasākuma nosaukums Atbildīgais
 17. - 21. janvāris Barikāžu piemiņas dienas (klašu stundās) Klašu audzinātāji, vēstures skolotāji
5. - 31. janvāris Eksotisko augu mēnesis - stādi un novēro! EKO - I.Būmeistare, klašu audzinātāji
Janvāris - marts Popiela (video iesūtīt līdz 11.martam) Skolēnu parlaments, I.Bračka, klašu audzinātāji
7. - 14.februāris Skolas ziemas festivāls J.Rācenis, I.Būmeistare
14.februāris Valentīndienas pasts. Apsveikuma kartiņu izgatavošana no otrreiz pārstrādājama materiāla (EKO) Skolēnu parlaments, I.Bračka, I.Būmeistare
 3.marts Meteņi citās valstīs. Pankūku receptes, pankūku cepšana Skolēnu parlaments, I.Bračka, klašu audzinātāji, L.Freiberga, T.Simanoviča
Marts Zaļumu, puķu sēšana. EKO - I.Būmeistare, klašu audzinātāji
Aprīlis (Spodrības mēnesis) Lieldienas (15. - 18.aprīlis) - 19.aprīlis - olu kaujas, ripināšana. Veselīgi sviestmaižu taisīšana, olu čaumalu lietderīga izmantošana. I.Bračka, Skolēnu parlaments, 1.-4.kl.audzinātāji, EKO - I.Būmeistare
Aprīlis Zīmīšu izgatavošana ar koku un krūmu nosaukumiem. EKO - I.Būmeistare, A.Bensons
30.aprīlis Lielā Talka. Pagasta teritorijas sakopšana. EKO - I.Būmeistare
25. - 29.aprīlis Mākslas dienas +orientēšanās spēle +Eiropas valsts prezentācija D.Sējēja, klašu audzinātāji, I.Bračka, Skolēnu parlaments
5.,6. maijs Latvijas svētku dienai veltīta spēle. E.Novika, Skolēnu parlaments
6.maijs Mātes dienai veltīts koncerts. M.Audzēviča, I.Bračka, klašu audzinātāji
20.maijs Absolventu zvans E.Novika, L.Būmeistare
30.maijs Aktivitāšu diena ""Paliec sveika, skola!" Skolēnu parlaments, I.Bračka, J.Rācenis, I.Būmeistare,klašu audzinātāji
Maijs Svinīgā pieņemšana pie direktores I.Ērgle, I.Bračka
Maijs - jūnijs Mācību gada noslēgums  
Jūnijs 9.klases izlaidums L.Būmeistare