Datums (aptuvens) Pasākuma nosaukums Atbildīgais
 1.septembris Zinību diena. Jaunā mācību gada sākums. I.Neidere, I.Ērgle
2.septembris Aktivitāšu diena "Sveika, skola!" + rīta vingrošana I.Neidere, L.Rotberga, klašu audzinātāji
7. - 16.septembris Dzejas dienas (M.Rungulis dzejā un prozā) E.Birkvalde, latviešu valodas skolotāji
23. - 30.septembris BeActive - Eiropas sporta nedēļa 2022 "Piecelies un piecel citus" L.Rotberga
29.septembris Miķeļdienas pasākums 1. - 4.klasei Klašu audzinātāji
30.septembris Skolotāju diena E.Novika
31.oktobris Helovīni. Masku izstāde Skolēnu parlaments
10.novembris Mārtiņdiena 1. - 4.klase Klašu audzinātāji
11. - 17.novembris Pilsonības dienas.  
  Lācplēša dienas skrējiens Skolēnu parlaments
  Skatuves runas konkurss E.Birkvalde
  Ģeočempionāts "Latvijas kartes likšana" E.Rūtiņa
  Vēstures konkurss L.Būmeistare. E.Rūtiņa
  Latvijas diena M.udzēviča, I.Neidere, I.Ērgle
28.novembris 1.Adventes sveces iedegšana Skolēnu parlaments, L.Rotberga
     
5. - 12.decembris Skolas uzkopšana Ziemassvētkiem E.Birkvalde, 8.klase
22.decembris Ziemassvētku izrāde I.Ērgle
23.decembris Klašu Ziemassvētku pasākumi Klašu audzinātāji
23.decembris 1.semestra noslēgums I.Ērgle, E.Rūtiņa