Sadarbībā ar Bauskas novada domi, no 2021.gada 1.septembra, skolā tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001).

Vairāk par projektu - http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu