Īstenotās izglītības programmas

Izglītības programmas nosaukums

 Kods

Pirmsskolas izglītības programma 0101 11 11
Speciālās pirmsskolas izglītības programmas 0101 55 11
0101 56 11 
Vispārējā pamatizglītības programma 2101 11 11 
Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem mācību traucējumiem 2101 56 11