• Logopēde - Inese Bērziņa (skola)

  • Logopēde - Sandra Demme (bērnudārzs)

  • Pedagoga palīgs - Liene Freiberga

  • Sociālais pedagogs - sadarbība ar Bauskas novada Sociālo dienestu

  • Psihologs - VAKANCE

  • Medicības māsa - Līga Veinberga

  • Bibliotekāre - Elita Novika