• Logopēde - Sandra Borkovska (skola)

  • Logopēde - Sandra Demme (bērnudārzs)

  • Pedagoga palīgs - Liene Freiberga

  • Sociālais pedagogs - Iveta Ozola

  • Psihologs - VAKANCE

  • Medicīnas māsa - Līga Veinberga

  • Bibliotekāre - Elita Novika