Īstenotās izglītības programmas

Izglītības programmas nosaukums Kods
Pirmsskolas izglītības programma 0101 11 11
Speciālās pirmsskolas izglītības programmas

0101 55 11

0101 56 11
Vispārējā pamatizglītības programma 2101 11 11
Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem mācību traucējumiem 2101 56 11