Konsultāciju grafiks 2022./2023.mācību gadam

Skolotājs
Mācību priekšmets
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Bičkova V. matemātika   8.st.  9.st.    
Bračka I. angļu valoda   9.st.       
Kosoja S. angļu val.       0.st.  
Būmeistare L. vēsture, soc.zinības    0.st.      
Ērgle I. latviešu val. 7.st.        
Neidere I. sākumskola      7.st. 0.st.  
Jurcika S. bioloģija, ķīmija     0.st.    0.st.
Rotberga L. sports un veselība   7.st.       
Simanoviča T. krievu val.       0.st.   
Novika E. datorika    0.st      
Pūne V. sākumskola    7.st      
Adakovska J. fizika     0.st.    
Audzēviča M. mūzika       0.st.  
Rudlapa L. sākumskola, matemātika 0.st. 0.st. 7.st.     
Rūtiņa E. ģeogrāfija, vēsture     9.st.    
Būmeistare I. sākumskola 7.st.        
Freiberga L. dizains un tehn.         0.st.
Sējēja D. vizuālā māksla 0.st.        
Bensons A. dizians un tehn.        0.st.  
Birkvalde E. latviešu valoda  7.,8.st. 7.st.