Konsultāciju grafiks 2019./2020.mācību gadam

Skolotājs
Mācību priekšmets
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Bičkova V. matemātika 7.st.   8.st.    
Bračka I. angļu, latviešu val.     9.st.   7.45 – 8.15
Būmeistare L. vēsture, soc.zinības       7.st.  
Ērgle H. sākumskola   6.st.      
Ērgle I. latviešu val.         7.st.
Jurcika S. bioloģija, ķīmija     8.st.    
Luņeva Dz. sports     8.st.    
Simanoviča T. krievu val.   8.00 – 8.20   8.00 – 8.20  
Novika E. informātika 7.st.        
Pūne V. sākumskola   7.st.      
Adakovska J. matemātika, fizika 8.00 – 8.30   8.00 – 8.30    
Audzēviča M. mūzika   8.00 – 8.30      
Rudlapa L. sākumskola         8.00 – 8.20, 5.st.
Rūtiņa E. ģeogrāfija, vēsture     8.st.     
Būmeistare I. sākumskola       7.st.   
Freiberga L. mājturība          8.00 – 8.20 
Sējēja D. vizuālā māksla 7.40 – 8.20         
Bensons A. mājturība       8.00 – 8.20   
Birkvalde E. latviešu valoda  7.st     8.st.