Konsultāciju grafiks 2021./2022.mācību gadam

Skolotājs
Mācību priekšmets
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Bičkova V. matemātika   7.,8.st.      
Bračka I. angļu valoda     0.st.  7.st.  
Būmeistare L. vēsture, soc.zinības    0.st.      
Neidere I. sākumskola      0.st. 0.st.  
Jurcika S. bioloģija, ķīmija  0.st.       0.st.
Rācenis J. sports un veselība     6.st.    
Simanoviča T. krievu val.   9.st.      
Novika E. datorika, informātika         0.st.
Pūne V. sākumskola     6.st.    
Adakovska J. fizika     0.st.    
Audzēviča M. mūzika       0.st.  
Rudlapa L. sākumskola 6.st. 7.st.      
Rūtiņa E. ģeogrāfija, vēsture     9.st.    
Būmeistare I. sākumskola 7.st.        
Freiberga L. dizains, mājturība          0.st.
Sējēja D. vizuālā māksla 0.st.        
Bensons A. dizians, mājturība         0.st.
Birkvalde E. latviešu valoda     8.st. 8.st.