Konsultāciju grafiks 2019./2020.mācību gadam

Nr. Skolotājs Mācību priekšmets Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. Bičkova V. matemātika 7.st.   8.st.    
2. Bračka I. angļu, latviešu val.     9.st.   7.45 – 8.15
3. Būmeistare L. vēsture, soc.zinības       7.st.  
4. Ērgle H. sākumskola   6.st.      
5. Ērgle I. latviešu val.         7.st.
6. Jurcika S. bioloģija, ķīmija     8.st.    
7. Luņeva Dz. sports     8.st.    
8. Simanoviča T. krievu val.   8.00 – 8.20   8.00 – 8.20  
9. Novika E. informātika 7.st.        
10. Pūne V. sākumskola   7.st.      
11. Adakovska J. matemātika, fizika 8.00 – 8.30   8.00 – 8.30    
12. Audzēviča M. mūzika   8.00 – 8.30      
13. Rudlapa L.  sākumskola         8.00 – 8.20 , 5.st.
14.  Rūtiņa E. ģeogrāfija, vēsture     8.st.     
15.  Būmeistare I.  sākumskola       7.st.   
16.  Freiberga L.           8.00 – 8.20 
17.  Sējēja D. vizuālā māksla 7.40 – 8.20         
18.  Bensons A. mājturība       8.00 – 8.20   
19.  Birkvalde E. latviešu valoda  7.st     8.st.