Ilze Ērgle –  skolas direktore, 6.klases audzinātāja, latviešu valodas skolotāja

Elita Rūtiņa – ģeogrāfijas, Latvijas vēstures, pasaules vēstures skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā

Irēna Būmeistare – 1.klases audzinātāja, sporta un veselības skolotāja

Iveta Neidere – 2.klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja

Larisa Rudlapa – 3.klases audzinātāja

Vera Pūne – 4.klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja

Teiksma Simanoviča – krievu valodas skolotāja, 5.klases audzinātāja

Liene Freiberga - dizaina un tehnoloģiju skolotāja, 7.klases audzinātāja

Edīte Birkvalde – Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 8.klases audzinātāja

Elita Novika – datorikas skolotāja, 9.klases audzinātāja

Ieva Bračka – angļu valodas skolotāja

Sanita Kosoja - angļu valodas skolotāja

Ligita Būmeistare- sociālo zinību, pasaules vēstures, Latvijas vēstures skolotāja

Silvija Jurcika – dabaszinību, ķīmijas, bioloģijas skolotāja

Johanna Adakovska – matemātikas un fizikas skolotāja

Valda Bičkova – matemātikas skolotāja

Māra Audzeviča - mūzikas skolotāja

Liene Rotberga - sporta un veselības skolotāja

Daiga Sējēja - vizuālās mākslas skolotāja

Aldis Bensons - inženierzinību, dizaina un tehnoloģiju skolotājs