Ilze Ērgle –  skolas direktore

Elita Rūtiņa – ģeogrāfijas, Latvijas vēstures, pasaules vēstures skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā

Iveta Neidere – 1.klases audzinātāja

Larisa Rudlapa – 2.klases audzinātāja

Vera Pūne – 3.klases audzinātāja

Irēna Būmeistare – 4.klases audzinātāja

Ieva Bračka – angļu valodas skolotāja, 5.klases audzinātāja

Liene Freiberga - dizaina un tehnoloģiju, mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 6.klases audzinātāja

Edīte Birkvalde – Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7.klases audzinātāja

Elita Novika – informātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 8.klases audzinātāja

Ligita Būmeistare- sociālo zinību, pasaules vēstures, Latvijas vēstures skolotāja, 9.klases audzinātāja

Silvija Jurcika – dabaszinību, ķīmijas, bioloģijas skolotāja

Johanna Adakovska – matemātikas un fizikas skolotāja

Valda Bičkova – matemātikas skolotāja

Teiksma Simanoviča – krievu valodas skolotāja

Māra Audzeviča - mūzikas skolotāja

Jānis Rācenis - sporta, sporta un veselības skolotājs

Daiga Sējēja - vizuālās mākslas skolotāja

Aldis Bensons - dizaina un tehnoloģiju, mājturības un tehnoloģiju skolotājs