Ilze Ērgle –  latviešu valodas skolotāja, skolas direktore

Elita Rūtiņa – ģeogrāfijas, Latvijas vēstures, pasaules vēstures skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā

Vera Pūne – 1.klases audzinātāja

Irēna Būmeistare – 2.klases audzinātāja

Helēna Ērgle – 3.klases audzinātāja

Larisa Rudlapa – 4.klases audzinātāja

Edīte Birkvalde – Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5.klases audzinātāja

Elita Novika – informātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 6.klases audzinātāja

Ligita Būmeistare- sociālo zinību, pasaules vēstures, Latvijas vēstures skolotāja, 7.klases audzinātāja

Ieva Bračka – angļu valodas skolotāja, 8.klases audzinātāja

Silvija Jurcika – dabaszinību, ķīmijas, bioloģijas skolotāja, 9.klases audzinātāja

Johanna Adakovska – matemātikas un fizikas skolotāja

Valda Bičkova – matemātikas skolotāja

Teiksma Simanoviča – krievu valodas skolotāja

Māra Audzeviča - mūzikas skolotāja

Dzintra Luņeva - sporta skolotāja

Daiga Sējēja - vizuālās mākslas skolotāja

Vizma Salmiņa - sākumskolas skolotāja

Liene Freiberga - mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Aldis Bensons - mājturības un tehnoloģiju skolotājs