Tāpat kā Mūsa, saplūstot ar Mēmeli, veido plašo Lielupi, tāpat arī Uzvaras vidusskola veidojusies, apvienojot Gailīšu pagasta Pāces pamatskolu (1920-1989) (direktore Ligita Būmeistare) un Pamūšas pamatskolu (1879-1989) (direktore Ērika Jansone).

     Skolas celtniecības pirmsākumi meklējami 1985. gadā, pateicoties agrofirmas „Uzvara” priekšsēdētāja Ivara Jansona iecerēm, neatlaidībai, tās realizējot. Ķeroties pie tik grandioza pasākuma kā skolas celtniecība, 1985.gada 21. septembrī notiek skolas pamatakmens likšana. Šajā vēsturiskajā brīdī klāt ir Pamūšas un Pāces skolu audzēkņi un skolotāji, agrofirmas „Uzvara” priekšsēdētājs I. Jansons un vadība, Bauskas rajona vadības pārstāvji, skolas celtnieki. Materiāli par Uzvaras svarīgākajiem objektiem iepildīti tērauda kapsulā, kuras garums 120 cm un diametrs 20 cm, tā tika ielikta skolas pamatos.

     Uzvaras vidusskolas arhitekte - projektētāja Rita Sekace. Pēc arhitektes ieceres Uzvaras vidusskola tika plānota kā izglītības, kultūras un sporta komplekss (pirmo reizi eksperimentālā veidā Latvijā). Plāni bija grandiozi- bija paredzēts uzbūvēt klubu, kas būtu arī teātra zāle, kur vietas pietiktu 650 skatītājiem, sēžu zāles, mākslinieku darbnīcas, peldbaseinu, lielu sporta zāli, kafejnīcu, milzīgu galeriju, stadionu, baseinu ar saliņām un tiltiņiem, kas tās savienotu, un gulbju mājiņām. Uzvaras vidusskola tika paredzēta 900 skolēniem... Diemžēl ne visām iecerēm lemts bijis piepildīties.

     Skolas pamatakmens likšanas ceremonijas laikā toreizējais agrofirmas „Uzvara” priekšsēdētājs I. Jansons uz pirmās kārtas atklāšanu aicināja 1987. gada 30. augustā, bet dzīve ienesa savas korekcijas, un kopumā skolas (tagadējās daļas) celtniecība norisinājās 4 gadus. 

     1989.gada 1.septembrī darbu sāka Uzvaras vidusskola, kurā mācības uzsāka 476 skolēni, darbojās 42 pedagogi. Skolas direktore no skolas atklāšanas brīža 21 gada garumā bija Ērika Jansone.

     No 2018.gada - 2023.gadam Uzvaras pamatskolas direktore ir Ilze Ērgle.

     2023.gada 1.septembra Uzvaras pamatskolas direktore ir Iveta Neidere.